Najczęściej zadawane pytania

Znaki dla klawiatur międzynarodowych są dostępne za pomocą klawisza ALT w taki sam sposób w jaki uzyskuje się znaki polskie.

Klawiatura obcojęzyczna aktywna jest w momencie edycji pól w których należy wprowadzić odpowiedź bądź przykład użycia zdania w języku obcym. Wersja językowa klawiatury jest zależna od kategorii do jakiej należy zestaw słówek (np. znaki francuskie nie będą dostępne w ćwiczeniu, które należy do kategorii słówek niemieckich).

W przypadku gdy pod danym klawiszem znajdują się różne litery (np. francuskie "é", "è", "ê") kolejne litery uzyskuje się trzymając wciśnięty klawisz ALT oraz naciskając klawisz "e" dwukrotnie albo trzykrotnie - aż do uzyskania pożądanej litery. Obowiązuje więc podobna zasada jak w przypadku uzyskiwania polskich znaków podczas pisania wiadomości SMS na telefonie komórkowym.

Aktualnie dostępne są dwie klawiatury obcojęzyczne - niemiecka oraz francuska. Jeżeli potrzebujesz inną klawiaturę - napisz do nas.

Poczekalnia jest zestawem, który jest przeznaczony do tymczasowego zapisywania słówek jeśli użytkownik nie dysponuje akurat czasem aby dodać słówko z tłumaczeniem i przykładem. do właściwego zestawu.

Użytkownik po dodaniu słówła do Poczekalni może w późniejszym czasie uzupełnić ćwiczenie i przenieść słówko do właściwego zestawu.

Typowym scenariuszem użycia zestawu Poczekalnia jest sytuacja w której użytkownik zapisuje słówko na telefonie komórkowym a później - pracując na notebooku - uzupełnia tłumaczenie i przykłady.

Zestaw Poczekalnia jest łatwo dostępny na telefonie komórkowym

Syntezator mowy jest dostępny dla przeglądarki Mozilla Firefox a także Google Chrome. Zalecane jest użycie przeglądarki Google Chrome, która dysponuje większą ilością i lepszą jakością głosów.

Możesz sprawdzić dostępność syntezatora tutaj

Zalecamy użycie przeglądarki Google Chrome w najnowszej wersji.

Tak. Można nagrywać swój głos i odtwarzać go później. Aby nagrać głos wejdź do edycji zestawu a następnie kliknij ikonę nagrywania.